ေပါက္ကြဲမႈ စီမံကိန္း

Project Fallout
အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ ဖ်က္စီးေစ ႏိုင္တဲ့ လက္နက္ ဟာ တီထြင္တဲ့ သိပၸံပညာရွင္ တစ္စုနဲ႔အတူ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေၾကာင္း သတင္းရရွိတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ သင္ဘယ္သူ လဲ ၊ ဘယ္ေရာက္ေနလဲ ဘာျဖစ္ခဲ့လဲ ဆိုတာ လံုးဝ မမွတ္မိေတာ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ သက္ဆိုင္ရာက သင္လံုးဝ မမွတ္မိေတာ့တဲ့ ဒီလက္နက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သင့္က္ု စစ္ေမးေနတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ေျပာၾကားခ်က္ကေတာ့ သူတိုု႔မလာခင္ မွာ သင့္မွတ္ဉာဏ္ကို ဖ်က္ပစ္လိုက္တယ္ လို႔ ေျပာတယ္။ ယခုေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို တုန္႔ျပန္ဖို႔ နဲ႔ သင္ဘယ္သူလဲ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့လဲ ဆိုတာ ကို အေျဖရွာဖို႔ အတြက္ ဖမ္းဆီး ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ သင္ႀကိဳးစားရေတာ့မယ္။ ကစားခန္းမ်ား၏ အခက္အခဲ အဆင့္ : 3/10 အခုဘိုကင္ လုပ္ရန္