ေဟာကပ္(စ္) (HOCUS) ခ်ိန္ဘာ

Chamber of Hocus
Mr. Hocus ဟာ သူ႔ရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ မ်က္လွည့္ ပါရမီကို အသံုးျပဳ၍ ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴူးလြန္ေနတဲ့ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ရာဇဝတ္သားေကာင္ ျဖစ္တယ္။ မၾကာေသးမီက သူက်ဴးလြန္ခဲ့ တဲ့ ဓါးျပတိုက္ၿပီး ေဘးရန္မခပဲ လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့တယ္။ သူ႔ရဲ႕ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့ ဝိေသသ လကၡဏ ကေတာ့ ဖဲခ်က္ မ်ားနဲ႔ ကစားၿပီး "Hocus Pocus၊ သင့္အေနနဲ႔ Hocus ကိုရွာေဖြႏိုင္လား" ဆိုတဲ့ message သယ္ေဆာင္တယ္။ သူဟာ ေကာက္က်စ္ စဥ္းလဲတဲ့ ဟာသဉာဏ္ ရွိေသာ အလြန္ အႏၲာရယ္ ရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္ အျဖစ္ လူသိမ်ားတယ္။ သူဟာ အလိုခ်င္ဆံုး မ်က္လွည့္ ဆရာ ရာဇဝတ္သားေကာင္ ျဖစ္တယ္။ သူ႔ကို ရွာေဖြဖို႔ သင့္နဲ႔ သင့္ရဲ႕ အဖြဲ႕ဟာ Mr. Hocus ကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ထူးျခားဆန္း ၾကယ္ လွတဲ့ သူ႔ရဲ႕အခန္း ကို ဝင္ေရာက္ရွာေဖြ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကစားခန္းမ်ား၏ အခက္အခဲ အဆင့္ : 4/10 အခုဘိုကင္ လုပ္ရန္