ဇာတ္ေကာင္မ်ား

CLICK ON THE CHARACTERS
TO SEE MORE INFO

Breakout -ဇာတ္ေကာင္မ်ား

Breakout ဟာ ကမာၻေပၚ မွာ ပထမဆံုး ကစားပြဲ ဇတ္ေကာင္ေတြ ကို မိတ္ဆက္ေပးထားတဲ့ တကယ့္ လက္ေတြ႕ ဘဝ လြတ္ေျမာက္ ေအာင္ႀကိဳးစားတဲ့ ကစားပြဲ တစ္ခုျဖစ္တယ္။ ဇတ္ေကာင္ ေတြကို မိတ္ဆက္ထား ျခင္းအားျဖင့္ ကစားသူ အဖြဲ႕ဝင္ အခ်င္းခ်င္း ၾကား ကစားပြဲ ဗ်ဴဟာေတြကို ပိုမို သိျမင္လာေစၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ အပိုင္းျဖစ္တဲ့ ဆံုးျဖစ္ခ်က္ေတြ ခ်တဲ့ ေနရာမွာ အႀကိတ္အနယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ ဝန္းက်င္လည္း ဖန္တီးေပး တယ္။ဇတ္ေကာင္ေတြရဲ႕ စြမ္းရည္ ေတြကို မဟာဗ်ဴဟာက်က် တြဲေပးထား ႏိုင္ရင္ မတူညီတဲ့ ကစားပြဲ ေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ၿပီးျပည့္စံု တဲ့ အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါမွအခ်ိန္တိုအတြင္း ကစားသူေတြ အေနနဲ႔ မိမိတို႔ ေဆာင္ရြက္ ရမယ့္တာဝန္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးႏိုင္မယ္။.

အလင္းျပသူ

လက္ႏွိပ္ ဓါတ္မီး ဟာ အလင္းျပႏိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္။ ကစားေနတဲ့ အေတာအတြင္းမွာ လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီးကို လ္ုအပ္သလို မၾကာခဏ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး အေျဖ အရိပ္အမြက္ ရယူလိုခ်င္လ်င္ လည္း လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီး စြမ္းရည္နဲ႔ လဲယူႏိုင္တယ္။

စေကာ္လာ

စေကာ္လာ ဇာတ္ေကာင္က ခက္ခဲမႈအဆင့္ အမ်ိဳးအစား နွင့္ ပါဝင္ေသာ ဉာဏ္စမ္း အေရအတြက္အတိအက် ေဖာ္ျပထားေသာ ကဒ္ကိုရရွိ မည္။ သင္အဲဒီအခ်က္အလက္ေတြကို အစီ အစဉ္အလိုက္ မွတ္ထားဖို့ လိုပါတယ္။ ဂိမ္းစတာနဲ့ သင့္အဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္း ေဝမွ်ခြင့္ရွိပါတယ္။

အနာဂတ္ႀကိဳျမင္သူ

အနာဂတ္ျကိုျမင္သူ သည္ အခန္းထဲမွာရွိတဲ့ အရာ ေတြရဲ႕ ဓာတ္ပံုကို ရပါမယ္။ ျပီးလွ်င္ အခ်က္အလက္ေတြကို အစီအစဥ္ အလိုက္ မွတ္သားထားရပါမယ္။ ဂိမ္း စမွသာ လွ်င္ အခ်က္အလက္ေတြကို သင့္အဖြဲ႕သား အခ်င္းခ်င္း ေဝမွ်ခြင့္ရွိပါတယ္။

ေသာ့ဆရာ

အခန္းထဲမွာရွိတဲ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေသာ့ ကို ဖြင့္ႏိုင္ရန္ ကစားသမားကို ယင္းေသာ့နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ လွိ်ဳ႕ဝွက္နံပါတ္ ကို ေပးထားပါ လိမ့္မယ္။ ယင္း လွ်ဳိ့ဝွက္ နံပါတ္ကို အသံုးမျပဳပါက အေျဖရဲ႕ အရိပ္အမြက္ နဲ႔လည္း လဲ လွယ္ ယူႏိုင္ပါတယ္။

အခ်ိန္စီမံကြပ္ကဲသူ

ကစားသမား မ်ားအေနနဲ႔ ထပ္တိုး (၅) မိနစ္ အခ်ိန္ကိုလည္း ေနာက္ထပ္ အေျဖအရိပ္အမြက္ နဲ႔ လည္းအလွဲအလယ္ လုပ္ယူ ႏိုင္တယ္။ အကယ္၍ ယင္း ထပ္တိုး (၅)မိနစ္ ကို အရိပ္အမြက္ လဲလွယ္ဖို႔အတြက္ အသံုးမျပဳပါက မူလ ကစားခ်ိန္ ထဲမွာ ထည့္ေပါင္းသြားေပးမွာျဖစ္တယ္။

ဇာတ္ေကာင္ပြားယူႏိုင္စြမ္းရွိသူ

လုပ္ၾကံသူနဲ႕ ေသာ့ဆရာ ဇာတ္ေကာင္မွ လြဲ၍ မိမိၾကိဳက္နွစ္သက္ရာ ဇာတ္ေကာင္ကို ပြားယူနိုင္တယ္။

လုပ္ၾကံသူ

လက္ရွိ ပေဟဠိ အေျဖတစ္ခု အတြက္ မိမိတို႔ရဲ့ ရွင္သန္ေနတဲ့ ဇာတ္ေကာင္အဖြဲ႕၀င္ တစ္ေယာက္ကို သတ္နိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ရွိတယ္။ အသတ္ခံရတဲ့ သူအေနနဲ႔ ကစားပြဲမွ (၅) မိနစ္ ထုတ္ပယ္ခံရမည္ျဖစ္ျပီး တစ္ခ်ိန္ထဲမွာ ယင္းတို႕ကို အခန္းဝမွာ လက္ထိပ္ခတ္ထားမွာ ျဖစ္တယ္။အသံုးမျပဳရေသးေသာ ဇာတ္ေကာင္မ်ားကို သာ သတ္ခြင့္ရွိတယ္။

ကယ္တင္သူ

ကယ္တင္သူဟာ အသတ္ခံရတဲ့ မည္သည့္ ဇာတ္ေကာင္ ကို မဆို ကယ္တင္ခြင့္ရွိတယ္။ ယင္းသို႔ကယ္တင္ ျခင္းျဖင့္ အဲ့ဒီဇာတ္ေကာင္ရဲ့စြမ္းရည္ကိုျပန္လည္ရရွိပါမည္။ စြမ္းရည္ကို ၁ ၾကိမ္သာ အသံုးခ်နုိင္ျပီး ဇာတ္ေကာင္ ၁ ခု ထဲကိုသာ ကယ္တင္နုိင္ပါမည္။